reklama

Vyjádření I. Langra k projektu prevence šikany Princezna Julie

17. 4. 2019
Před 14 dny se liberecká veřejnost mohla seznámit s otevřeným dopisem skupiny pracovníků ve zdravotnických a poradenských profesích k projektu prevence šikany Princezna Julie. Se signatáři dopisu jsem se o týden později sešel, abychom diskutovali jejich připomínky a hledali společnou cestu. A to navzdory tomu, že sám preferuji přesně opačné pořadí řešení problémů (a nadto tak závažných): tedy nejprve nezaujatou komunikaci všech zainteresovaných aktérů a teprve poté medializaci výstupů.
Vyjádření I. Langra k projektu prevence šikany Princezna Julie
archivní foto

Z vzájemného jednání vyplynula oboustranná ochota na projektu spolupracovat, ovšem jen za podmínky úplné změny jeho názvu. Spojení Princezna Julie totiž prý může u některých dětí působit jako výzva k nápodobě Juliiny sebevraždy. Netroufám si z odborného hlediska s tímto názorem polemizovat a respektuji ho, přestože mám za to, že skutečné motivy tak kategorického požadavku leží jinde. Z čistě lidského pohledu se však s přejmenováním nemohu ztotožnit. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že název Princezna Julie v žádném případě nevolá po glorifikaci dokonané sebevraždy 13 leté školačky. Je naopak spojením čistě obrazným, do nějž se na jedné straně promítá láskyplný rodičovský, resp. otcovský vztah k vlastním dcerám, na straně druhé je nositelem reálného příběhu, strašlivého neštěstí, jehož jsme se stali oněmlými svědky. Nahrazení sousloví Princezna Julie jakýmkoli jiným názvem bych se tedy sám dopustil necitlivé devalvace samotné tragédie i závažnosti tématu šikany jako takového.

V několika posledních dnech jsem cítil podporu opravdu silné komunity rodičů, kteří sami nebo skrze své potomky mají svou vlastní exaktní zkušenost se šikanou. I s jejich symbolickou oporou proto odbornou a laickou veřejnost vyzývám:

buďme rozhodní a na příběhu 13 leté Julie demonstrujme, že každé jednání, ať už se ho dopouštějí děti či dospělí, musí mít jasné etické mantinely, které jsou nepřekročitelné,

buďme důslední a s příběhem 13 leté Julie trvejme na tom, že je nezbytně nutné naučit se co nejefektivněji řešit příčiny zla zvaného šikana. A také ji bez bázně pojmenovat, i když k ní dochází v křehkém školském prostředí,

buďme trpěliví a na příběhu 13 leté Julie dětem vysvětlujme, že sebepoškozující či dokonce sebezničující jednání oběti nikdy nemůže být správným řešením,

nebuďme lhostejní k druhým a na příběhu 13 leté Julie ukažme, že máme srdce na správném místě. A projevme po čtyřech letech aspoň trochu lítosti její zoufalé matce.

Jsem přesvědčen, že současné nástroje primární prevence šikany ve školství nefungují; ani sami pedagogové nejsou dostatečně školeni, aby uměli rozpoznat už latentní stádia šikany, natož je účinně řešit. Šikana jako fenomén se ve školách normalizuje, stává se běžnou, sama o sobě vyzývá k následování. Kdyby tomu tak nebylo, nezvyšovala by se patrně intenzita jejího výskytu na českých základních školách (ČŠI 2018) a Česko by nebylo mezi 15 nejvíce zasaženými zeměmi OECD (OECD 2017). I proto mám za to, že projekt Princezna Julie musí pokračovat, soustředit se mj. i na inovace v primární prevenci vč. veřejných diskuzí a nezbytné společenské detabuizaci šikany. A posilovat odvahu škol šikanu neskrývat, ale statečně se s ní vyrovnávat.

Oslovím znovu ke spolupráci liberecké i mimoliberecké experty na prevenci rizikových jevů a je také na nich, zda aktivity projektu budou úspěšné, nebo zkrátka jen zajdou na úbytě. Rozhodl jsem se ale dočasně pozastavit debaty se členy žákovských parlamentů – ne proto, že bych tuto platformu neviděl jako důležitou, ba právě naopak, ale čistě z toho důvodu, abych své kolegy a průvodce debatami – městské policisty – uchránil nežádoucího tlaku. Budu však hledat nový způsob, jak na podobné diskuze s parlamenty navázat.

Na začátku mého usilování v kampani proti šikaně stál tragický příběh mladé dívky. Ten způsobil, že od dubna 2015 už liberecké školy nemohou být a nejsou stejné. Juliinu smrt těžko můžeme ignorovat. Musíme však udělat maximum pro to, aby se v budoucnu podobný čin už neopakoval.

 

Ivan Langr (SLK), náměstek primátora města Liberce

Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
17. 4. 2019 17:48
Petr
v tomto případě naprosto souhlasím s panem Langrem. Bohužel postoj "odborné" veřejnosti je v příkrém rozporu s jejich konáním. Bohužel nikdy žádný takový odborník nezabránil šikaně a nikdy šikanu nevyřešil. Šikanu je nutné řešit v místě, kde k ní dochází a řešit ji s lidmi, kterých se přímo týká, nebo ji jsou nejblíže. To jsou právě ony děti a případně učitelé či vychovatelé!! To že odborníci NÁSLEDNĚ pracují s šikanovanými dětmi je jistě chválihodné, ale vždy je to pozdě. Tento projekt je dle mého laického uvážení opravdu velmi dobrý a prospěšný - tak že pane náměstku držím palce
17. 4. 2019 18:10
tom
psychoušům se někdo vlámal do rezortu, tak rozjeli kampaáááááň
17. 4. 2019 22:02
Anonymní
Langrovi o děti nejde,jen o vlastní PR, dobře ho doktoři setřeli
19. 4. 2019 08:25
Matka
Langerovi jde především o děti. Přestávám odborníkům věřit.
19. 4. 2019 09:54
jasná zpráva
Kor když jsou ve vleku psychologa v žoldu Změny.
18. 4. 2019 15:20
Tomáš
Znám náměstka Langra několik let a troufnu si říci, že jemu nejde v prvé řadě o nějaké PR své osoby, jak kdosi píše v diskuzi. Toho je dalek. Jeho smýšlení je veskrze jasné a jde mu primárně o to, aby šikana prostě nebyla na denním pořádku škol. Ať již v malé, či větší míře.Zkrátka vůbec. Přeji jemu i tomuto projektu úspěch a dotažení ku zdárnému konci. Přesto musím zmínit, že problém je daleko širší. Rozhodnou měrou se na výchově žáků, studentů podílejí vedle rodičů i pedagogičtí činitelé a veřejnost. A právě velmi malé pravomoci pedagogů uvolňují případná stavidla problému. To není neschopnost pedagogického sboru, to je spíše nemožnost řešit malé problémy, které ústí ve větší a větší. Velká část dnešních rodičů je jiná, nežli byli rodiče naši. Dnes přijde-li dítě ze školy, postěžuje si na pedagoga, je řadou rodičů podpořeno právě proti autoritě učitelů. Závěrem snad jen tolik, dostal-li jsem za nevhodné chování ve škole poznámku, či dokonce pohlavek, doma jsem dostal přidáno. Dnes velká část rodičů podpoří svého potomka a devalvuje činnost pedagogovu. Ivane, za mě, děláš to dobře. Kolega z minulé vládní koalice.
18. 4. 2019 18:40
frigo
Domnívám se, že základní problém je v tom, že pedagogičtí pracovníci nad šikanou přivírají oči. Počáteční příznaky bagatelizují, nazývají je dětským pošťuchováním. Díky tomu dětští agresoři přestanou mít respekt z autorit a začnou si dělat co chtějí. Přitom není příliš velký problém odhalit dětského agresora hned v počátcích a řešit to včas, musí se ale chtít. Při konkursech na ředitele školy se vyžaduje kde co, ale schopnosti a hlavně snahu řešit šikanu u nich nikdo nezkoumá. Zainteresujte ředitele školy na potírání šikany (nejlépe existencionálně - odvolání při výskytu šikany na svěřené škole) a bude po problému.
18. 4. 2019 21:38
Petr
Milý Frigo - věřte že to není o pedagozích,ale hlavně o rodičích. Naše vlastní zkušenost, fakan terorizoval všechny okolo, řekli jsme to rodičům a reakce byla, že on je malinkej, nikomu by nikdy neublížil - a pokud budete pokračovat v tomto očerňování budeme si stěžovat !!!
19. 4. 2019 10:31
frigo
Máte samozřejmě pravdu, že hlavní zodpovědnost mají rodiče, pokud ti selhávají, musí nastoupit pedagog, kdo jiný by to měl řešit. Současný přístup, když zodpovědný člověk odvrací zrak a říká si, nebudu si dělat potíže, problémy opravdu nevyřeší.
mateřinka
28. 5. 2019 12:00 Na 25. ročníku libereckého festivalu Mateřinka, který se koná v ND od 18. do 22. června, vystoupí 21 českých a zahraničních divadelních souborů.
kostel
28. 5. 2019 09:09 Otevření zahrady a kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci s mariánským sloupem se koná 1. června od 16.00 hodin v zahradě kostela na Malém náměstí.
Dejmal
28. 5. 2019 05:09 Nominace na Ceny Ivana Dejmala za mimořádný pozitivní počin související s krajinou lze nadaci zasílat do 30. června. Vyhlašuje se po dvou letech.
farma
27. 5. 2019 14:57 Farma bude nově fungovat i v mládežnických kategoriích. Hokejoví Bílí Tygři budou spolupracovat s hokejovým klubem HC Lomnice nad Popelkou.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
listopad
2020
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).