reklama

Bludný kruh kolem Markvartického rybníka aneb Hlava 22 po česku

3. 5. 2018
Příběh sporu kolem evropské dotace na opravu a revitalizaci Markvartického rybníka připomíná lacinou komunální satiru. Bohužel se zdá, že fraška o zadavateli, který se snažil být transparentnější, než bylo nutné, přijde Jablonné v Podještědí pěkně draho.
O revitalizaci Marvartického rybníka (MAPA) v Jablonném v Podještědí se uvažovalo již delší dobu. Stojaté vody se daly do pohybu, a to doslova, 8. srpna 2010, když se hráz rybníka těžce zkoušeného povodní protrhla. Vodní živel zaplavil údolí Panenského potoka a obyvatelům ze 147 domů Jablonného (z toho 66 domů v Markvarticích) způsobil škody za čtyřicet pět milionů korun. Dlužno říci, že katastrofu nezavinil špatný stav hráze, ale příval z protrženého Kněžického rybníka.
Po povodni se nabídla možnost spojit opravu s revitalizací. Projekt byl přepracován, žádost byla podána na Státní fond životního prostředí. Petr Sadílek, místostarosta Jablonného v Podještědí a tehdy starosta, k tomu říká: "Tím, že se oprava hráze sloučila s revitalizací, se ušetřilo kolem deseti milionů korun."

Jablonné v Podještědí, část Markvartice. Dnes tu panuje idylka, ale například toto video dokládá, jaká dramata se v srpnu 2010 odehrála.
Foto Mad

Foto Mad

Zadávací řízení veřejné zakázky na "Revitalizaci Markvartického rybníku" bylo zahájeno 19. listopadu 2011 a z kraje roku 2012 proběhla dvoukolová soutěž. V prvním kole, ve kterém byly požadovány kvalifikační předpoklady a reference soutěžících, bylo použito metody elektronického losování (firma SOFO Group). Přihlásilo se 26 zájemců, jeden pak účast zrušil. Na průběh výběru se přišli podívat jen zástupci devíti z nich. Ať si o tomto způsobu výběru myslíte cokoliv, v té době to byl zákonný postup. Věc probíhala tak, že před ostrým finále nejprve proběhla zkušební kola demonstrující funkčnost kybernetického hodu kostkou. Tehdy zástupce jedné (resp. dvou) zúčasněných firem přišli s návrhem, aby před finálním losováním dostali účastníci nová čísla. V té chvíli asi nikoho nenapadlo, že požadavek vytvoří ze zadávacích podmínek věrnou obdobu slavné hlavy 22 stejnojmenného románu J. Hellera.
Žádost byla odmítnuta se zdůvodněním, že by to bylo porušením zásady transparentnosti postupu zadavatele soutěže, který v zadávacích podmínkách stanovil, že čísla budou účastníkům přiřazena podle data a času, jak nabídky přišly. Následně bylo vylosováno deset finalistů, kterým teprve byla předána zadávací dokumentace k zakázce. 22. května 2012 byla podepsána smlouva s vítězem, přičemž kritériem byla nejnižší cena.

(Ve sférické fotografii se můžete projít myší!)
Markvarticky rybnik #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

Rybník prošel kompletní revitalizací za 57 milionů korun, kterou zajistilo dodavatelské sdružení firem Syner a Ještědská stavební společnost. Hráz byla nejen opravena a zpevněna, ale získala nový kašnový přeliv a rybí přechod. Rybník jako takový byl vyčištěn a v horní části doplněn o ostrůvek. Dílo bylo zkolaudováno v lednu 2015.
Foto Mad

Na nákladech se Jablonné v Podještědí mělo podílet 10%, 85% měla krýt dotace EU z Operačního programu Životní prostředí (Fond soudržnosti) a zbylých 5% měl poskytnout Státní fond životního prostředí, který zároveň evropské dotace tohoto typu rozděluje. Petr Sadílek upřesňuje: "Byl to největší projekt za poslední léta, velká byla ještě stavba sběrného dvora za 14 milionů a rekonstrukce kina a radnice. Ostatní žádosti o dotace se většinou týkají zakázek do šesti milionů korun."

Foto Mad

Foto Mad

Podle toho, jak rybník dnes vypadá, by nezasvěcený pozorovatel usoudil, že i dál vše proběhlo hladce. Jenomže klidná hladina, jako vystřižená z písně František, klame.

Navzdory tomu, že žádný z účastníků výsledky losování nezpochybnil, dostalo město Jablonné v Podještědí nejprve pokutu 100 000 Kč od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) s odůvodněním, že výběrové řízení bylo kvůli neakceptovanému požadavku na přečíslování netransparentní. Následkem vyjádření ÚHOS ponížilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyplacení dotace na opravu a revitalizaci rybníka o 10% a jako by toho nebylo málo, aktuálně hrozí, tentokrát z rozhodnutí Ministerstva financí, že město přijde až o 25% nešťastné dotace, protože ministerstvo má své směrnice. To by mohl být již problém fatální. Pro ilustraci, současný rozpočet Jablonného v Podještědí činí asi šedesát milionů korun, ještě před několika lety to bylo ale jen 40 milionů. Těch zhruba pět milionů korun dosavadní pokuty je suma, za kterou mohlo být zatepleno například zdravotní středisko nebo dvě mateřské školy.

(Ve sférické fotografii se můžete projít myší!)
Markvarticky rybnik #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

V čem je zakopaný pes? Tehdejší starosta Sadílek vysvětluje: "Tato věc vznikla začátkem roku 2014. Osmaosmdesát výběrových řízení, kde byl mezi lety 2010 až 2013 řešený postup do užšího výběru losováním, se začala kontrolovat podle souboru zhruba dvaceti otázek. (Pozn: na základě rozsudku brněnského soudu 62 AF 47/2010 53, který prohlásil za netransparentní losovačky, ve kterých jen vznikla pochybnost o transparentnosti, aniž by byla manipulace prokázána.) Tam, kde notář něco zapsal do protokolu z losovačky, byla udělána čárka. U nás byla zmínka o žádosti na přečíslování. Jakmile se pod výběrovým řízením objevila takováto čárka, bylo konstatováno, že výběrové řízení bylo nebo potencionálně mohlo být netransparentní, a věc šla k dalšímu šetření. V našem případě na ÚOHS a na Finanční správu. My v tom pochopitelně nebyli sami, podobných případů bylo tuším čtrnáct, z toho v osmi případech šlo o žádosti o přečíslování. My na základě rozhodnutí ÚOHS pak dostali od MŽP dolů deset procent. ÚOHS to zdůvodnil tak (celý text rozhodnutí je ZDE), že kdybychom čísla přidělili znovu, bylo vše v pořádku, a že zákon nespecifikuje, podle jakého klíče mají být čísla přidělena. V té zprávě je zároveň konstatováno, že pokuta by měla být výchovná, ale nikoliv likvidační, a stanovil ji na 100 000 Kč. Jenomže to byla pokuta od ÚOHSu. Pak jsme dostali další pokutu, těch deset procent dolů od MŽP, a od podzimu nám chce finanční úřad strhnout dokonce 25%, protože má svoji směrnici. Takže my, když jsme to v té zadávací dokumentaci uvedli, tak jsme byli transparentnější, než bylo nutné. V podstatě jsme byli papežštější než papež i v tom, že zákon nařizoval, že losováním může být výběr zúžen maximálně na pět účastníků, my stanovili deset." Pikantní je, že zadávací dokumentaci musel v té době schvalovat Státní fond životního prostředí. A i kdyby to tam někomu uteklo, tak ta dokumentace musela být vyvěšena a každý, kdo uvažoval o tom, že do soutěže půjde, měl dost času, aby vznesl případné námitky i ke způsobu přidělení čísel.

Foto Mad

Proti rozhodnutí ÚOHS i proti krácení dotace ze strany MŽP podalo Jablonné v Podještědí žaloby. Krajský soud v Brně rozhodoval žalobu proti rozhodnutí ÚOHSu. Rozsudek má dvacet pět stran psaných pro běžného smrtelníka jen na první pohled česky, ale velmi zjednodušeně řečeno, soud s postupem ÚOHS souhlasí a žalobu Jablonného zamítá (celý text rozsudku je k dispozici ZDE). Jádro rozsudku poukazuje na to, že regulérnost elektronického losování byla účastníky nepřezkoumatelná, čímž byla porušena jedna ze základních podmínek použití losovacího zařízení k výběru uchazečů o zakázku. Změna čísel tím pádem byla jednou z mála možností, jak předejít pochybám a rozptýlit pochybnosti o férovosti losování. Až ironické je, že v rozsudku je konstatováno, že výše pokuty 100 000 Kč je adekvátní a dostatečná. Že skutečný trest daný navazujícími úkony bude možná víc jak stokrát vyšší, již rozsudek neřeší.

Dva muži na radnici, kterým jedna čárka v protokolu o výběrovém řízení již připravila mnoho bezesných nocí, starosta a tehdejší místostarosta Jiří Rýdl (vpravo) místostarosta a tehdejší starosta Petr Sadílek.
Foto Mad

Je zajímavé, že brněnský rozsudek se nezaobírá tím, co by se stalo, když problém obrátíme a budeme řešit případ, kdy by bylo vyhověno žadateli o přečíslování před losováním. Z laického pohledu je věc jasná, byly porušeny zadávací podmínky, se kterými všichni účastníci výběrového řízení souhlasili, a výběrové řízení by mělo být možná neplatné. Bráno z takovéhoto laického úhlu pohledu soud rozhodl velmi překvapivě.

Žalobu proti 10% sankci MŽP řešil městský soud v Praze a ten úvahu, co by následovalo po přečíslování, do rozsudku zahrnul. Jiří Rýdl shrnuje rozsudek i to, co následovalo: "Soud rozhodl, že nebyla zodpovězena otázka, co by následovalo, kdyby došlo k přečíslování s ohledem na to, že z 25 přihlášených firem byli přítomni zástupci jen devíti. Zda by naopak další postup nebyl prohlášen za netransparentní. Soud vrátil věc zpět poskytovateli dotace k dořešení s tím, že pokud chce vrátit dotaci, musí uvést jiné důvody."
Jablonné tedy v Praze uspělo přinejmenším částečně, ale vítězství z toho nebylo. Starosta Rýdl suše konstatuje: "No a dopadlo to tak, že MŽP pouze zopakovalo své rozhodnutí s odkazem na ÚHOS. Takže sečteno podtrženo, stát nás trestá za něco, co jsme neudělali. Já bych rozumněl tomu, kdybychom to postavili špatně, nepostavili to, ošidili jsme materiál, použili peníze na něco jiného. To se nestalo. Stát místo toho, aby z EU čerpal aktivněji dotace a samozřejmě kontroloval, zda a co bylo za ty prostředky postaveno, trestá za prohřešky typu vy jste přesně popsali pravidla, a tím jste soutěž udělali netransparentní. Rozhodnutí ÚHOSu, poskytovatele dotace a soudu by se přece měly někde protnout, dát závěr. Tady si každý tvrdí, co chce, a obce na to doplácejí."

Screenshot klíčové pasáže rozsudku městského soudu v Praze ve věci Jablonné v Podještědí (žalobce) versus MŽP (žalovaný).
screenshot

Oprava a revitalizace rybníka Markvart byla medializována i z jiných důvodů. Paradoxně nikoliv kvůli protichůdným rozhodnutím hrozícím těžkými následky, ale kvůli zdařilému projektu respektujícímu požadavky 21. století, který ale úplně nezachoval historický ráz hráze a přinesl další úpravy. Byla dokonce sepsána petice za záchranu vzhledu hráze, jako by lidé rychle zapomněli na povodeň. K tomu starosta Jiří Rýdl poznamenává: "Hráz splňuje moderní funkční požadavky a měla by zadržet až dvousetletou vodu. Mimochodem, požadavky na úpravu projektu také mohly vyústit v situaci, kdy by dotace za neprovedené práce byla odečtena a peníze na nové řešení by nebyly poskytnuty, čímž by město přišlo o dva a půl milionu korun, to se naštěstí nestalo. Rybí přechod a ostrov jako útočiště pro vodní ptactvo a další živočichy si v projektu vymínila Agentura ochrany přírody a krajiny. Tyto prvky dostaly nějaké body, na základě kterých pak bylo rozhodnuto o dotaci. Většina obyvatel je s výsledkem spokojená." Vyjasnění názorů na vzhled rybníka bylo oproti problémům s dotací procházkou růžovým sadem.

Jiří Rýdl přidává na závěr perličku: "Paradoxní je, že rybník řešil Nejvyšší kontrolní úřad z hlediska rozpočtu, skutečně provedených prací a tak dále a neshledal žádná pochybení. A tito lidé byli jediní, kdo se na dílo přijeli podívat. Z MŽP, MF se ani nenamáhali přijít zkontrolovat, jestli ten rybník třeba vůbec stojí." Místostarosta Sadílek má také svoji historku z natáčení: "My jsme se poprvé dozvěděli, že nás někdo řeší na základě dotazu ČTK, kam MŽP poslalo vyrozumění ÚOHS spolu s poděkováním za případné zveřejnění a zpráva tam dorazila dřív než k nám na radnici."
Ostatně, svým způsobem perličku obsahuje i dokument upozorňující na možnost krácení dotace o 10%, kde je uvedeno "...dle dopisu Evropské komise... by za toto pochybení měla být uložena korekce ve výši 10%..." To vyvolává dojem, že korekci nařídila Evropská komise, což není přesné. Ve skutečnosti uvedený dopis pouze akceptuje postup, jaký si zvolila Česká republika v této věci.

Teď se má věc tak, že Jablonné v Podještědí podalo kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu. Odvolalo se proti všemu, včetně rohodnutí ministerstva financí.

Text a foto Mad
mateřinka
28. 5. 2019 12:00 Na 25. ročníku libereckého festivalu Mateřinka, který se koná v ND od 18. do 22. června, vystoupí 21 českých a zahraničních divadelních souborů.
kostel
28. 5. 2019 09:09 Otevření zahrady a kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci s mariánským sloupem se koná 1. června od 16.00 hodin v zahradě kostela na Malém náměstí.
Dejmal
28. 5. 2019 05:09 Nominace na Ceny Ivana Dejmala za mimořádný pozitivní počin související s krajinou lze nadaci zasílat do 30. června. Vyhlašuje se po dvou letech.
farma
27. 5. 2019 14:57 Farma bude nově fungovat i v mládežnických kategoriích. Hokejoví Bílí Tygři budou spolupracovat s hokejovým klubem HC Lomnice nad Popelkou.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
leden
2021
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).